Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
2e Luitenant C.J. Binnema, officier logistiek

Kort geleden mocht ik in mijn expositie ruimte in het Fort aan den Ham een fantastische schenking in ontvangst nemen. Het betrof zaken uit de nalatenschap van de sergeant-muzikant M. Klemkerk die als lid van de Kapel had deelgenomen aan de tour door Indie.
De schenking bestond uit emblemen, fotoalbum, dagboek van de zeereis naar Indie, krantenknipsels, documenten, Ereteken Orde & Vrede. Dit alles werd vanzelfsprekend met grote dankbaarheid aanvaard en nu (deels) op deze pagina getoond.

Korte historie van de Kapel.
Het bataljon 2-1 R.I. ,dat kort na de oorlog werd gevormd uit oorlogsvrijwilligers, werd gelegerd in de Wilhelminakazerne in Assen (tegenwoordig de Johan-Willem-Frisokazerne). Toen zij daar hun intrek namen, troffen de soldaten een groot aantal door de Duitsers achtergelaten muziekinstrumenten aan. Die konden zij niet ongebruikt laten liggen, en al gauw werd er, mede op intiatief van de bataljonscommandant en met financiële steun van de rest van het bataljon, een militaire kapel gevormd.

Kort na de oprichting in Assen verhuisde de Prins Bernhardkapel naar Bloemendaal bij Haarlem, maar gaf concerten her en der in Nederland, onder andere ten bate van oorlogsslachtoffers voor de Stichting 1940-45. In augustus 1946 maakte de Kapel zelfs een tournee naar Denemarken.

Eind 1946 ontstond het plan op tournee naar Nederlands-Indië te gaan, maar dit stuitte op de moeilijkheid dat de verbintenis die de oorlogsvrijwilligers getekend hadden, in november 1946 afliep. Op aandringen van de kapelmeester hebben de muzikanten bijgetekend, zodat de Prins Bernhardkapel op 16 oktober 1946 met de Volendam naar Indië kon vertrekken. Kort voor vertrek was de Kapel nog op bezoek geweest op paleis Soestdijk. Op 12 november was de aankomst in Batavia.

In Indië werden in elf maanden tijd zo'n 540 optredens verzorgd, verspreid over de hele archipel. Daarbij heeft de Kapel per boot, landingsvaartuig, auto en vliegtuig 59.075 kilometer afgelegd.

Op 10 oktober 1947 vertrok de Prins Bernhardkapel met de Kota Inten naar Nederland. De aankomst in Rotterdam was op 6 november 1947. Kort na de thuiskomst is de Kapel bij koningin Wilhelmina op bezoek geweest. De Prins Bernhardkapel werd in 1948 ontbonden. In 1975 hield de Kapel een reünie in de Johan-Willem-Frisokazerne in Assen, waar de leden in 1945 waren opgekomen.

Marinus Klemkerk
sergeant-muzikant

Alle zaken op deze pagina getoond komen uit zijn nalatenschap
Generaal Spoor
Luitenant-Gouverneur-Generaal Van Mook
1e Lt. M de Graaf, kapelmeester