Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A - B - C - D - E - F
B: met donker blauwe i.p.v. zwarte helm
E: afwijkend schild en blauwe helm
Ie t/m IVe Esk.
Vechtwagens
KNIL
Deze eskadrons zijn  in 1948 afgelost door 4 KL eskadrons.
Genummerd 5e t/m 8e eskadron.

Het 1e KNIL werd 5e KL  het 2e KNIL werd 6e KL  het 3e KNIL werd 7e KL
en het 4e KNIL werd 8e KL. Deze KL eskadrons behoorden tot het
Regiment Huzaren van Boreel en droegen (deels) een eigen  mouwembleem.

Dit in tegenstelling tot de informatie die vooralsnog als waar werd aangenomen, dat dit embleem het Ie t/m IXe Eskadrons Vechtwagens betrof. Dankzij verkregen informatie van de Adjudant der Cavalerie b.d. A. Oostveen (zelf gediend als wachtmeester bij 7e Esk Vechtwagens), kunnen we dit bij deze corrigeren.

Tussen  september 1946 en maart 47 vertrokken 6 Pantserwagen eskadrons (1e t/m 6e Eskadron Paw)  naar Ned-Indiё. In 1947 ook nog het 1e Verkenningsregiment en tenslotte, in de laatste periode, nog 3 zelfstandige eskadrons Paw. In 1948 vertrokken ook nog 4 zelfstandige tank eskadrons (5e t/m 8e Esk.Vew.) Zij vertrokken zonder materieel omdat zij bestemd waren de 4  eskadrons Vechtwagens KNIL af te lossen

Het KNIL begon in 1948 met recuperatieverlof maar had helaas niet voldoende personeel om dat verlof te overbruggen. Het recuperatieverlof  was een 4-maands verlof voor al die militairen van het KNIL die sinds  het begin van de Pacific oorlog (december 1941), niet alleen onafgebroken dienst hadden gedaan en in Japanse krijgsgevangenschap waren geraakt, maar ook weer aanstonds na de bevrijding 2 ½ jaar lang voortgediend hadden. (Een wel laat gegund verlof om even op adem te komen, na 6 ½ jaar) Dit verlof werd mogelijk omdat de KL inmiddels in grote getalen in Indiё was aangekomen.

Voor de aflossing van de KNIL eskadrons vechtwagens moest nu een militaire kunstgreep plaatsvinden: de inzet van de eerste KL-tankeskadrons. Nederlandse huzaren namen de KNIL eskadrons over! Een aantal Stuart tanks was in Nederland aangekocht en naar Amersfoort (Bernhardkazerne) gedirigeerd.
De tankopleiding van de onderofficieren (deze werden tankcommandant) en Kornetten (werden pelotons commandant) geschiedde door een instructiegroep van ervaren KNIL officieren en onderofficieren die vanuit Nederlands-Indiё naar Nederland waren gezonden. Zodra de KL eskadrons geformeerd waren vertrokken zij naar Indiё (maart 1948). De tankbestuurders gingen na aankomst in Batavia voor een rijopleiding naar het Depot Pantsertroepen (KNIL) in Bandung.

Het gros van de eskadrons reisde rechtstreeks naar de tactische locaties van de KNIL eskadrons 1, 2, 3 en 4 te weten naar Batavia, Poerwokerto (Midden Java) Salatiga (Midden Java) en Porong (Oost Java). Daar werd het materieel overgenomen. De periode van een dubbel-eskadron, behorende tot twee verschillende Nederlandse legers was een unicum.

De tank eskadrons van de Huzaren van Boreel hadden elk een nummer dat 4 cijfers hoger lag dan die van de afgeloste KNIL-eskadrons. En, alweer een unicum, de Huzaren eskadrons werden, evenals de oude KNIL eskadrons aangeduid met de naam “eskadron vechtwagens”
Het 5e eskadron vechtwagens is vrij spoedig van Java naar Sumatra vertrokken en omgevormd tot een pantserwagen eskadron. (Reden was dat de materiaal-toestand van de  oude Stuart tanks zodanis werd dat er tenslotte slechts drie eskadrons voorzien konden worden.)
De Huzaren namen 4 eskadrons vechtwagens over van het KNIL. Zoals vermeld, ging het 5e esk. over op pantserwagens er waren toen dus nog maar 3 eskadons tanks. Er zouden nieuwe tank eskadrons en pantserauto eskadrons in het KNIL worden geformeerd. (is dus nooit gebeurd). De militaire toestand na de 2e Politionele Actie was niet in alle opzichten rooskleurig.

Het was ook niet bekend welke structuur het nieuwe leger in deze gewesten zou krijgen. Men dacht aan een Federaal leger van het nieuwe Indonesiё dat nu wel spoedig onafhankelijk zou worden.
Op Java en Sumatra begon de guerrilla enorme vormen aan te nemen en de tegenstander werd met de dag sterker en bekwamer in zijn militaire optreden. De verliescijfers namen aan beide kanten toe. Mede door deze toestand werd het op Java al in de maand december 1948 nodig geacht om toch nog een vierde tank eskadron in het veld te brengen. Vanuit het Depot Pantsertroepen werd toen het 9e Eskadron Vechtwagens KNIL opgericht en ingezet in de landstreek van Kediri in Oost Java. Het eskadron dat gedurende zijn korte bestaan tot medio 1949 zijn zaken goed volbracht, bestond voornamelijk uit instructeurs en jongere KNIL-militairen. Het heeft onder commando gestaan van de kapiteins D. de Jong en J.H.W. Nix.