Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A - D - DD - E - F
E: Mandau's van zilverdraad of metaal (afgebeeld exemplaar: zilver)
Territoriaal tevens Troepencommando
West-Borneo
A
Ingevoerd bij Beschikking Clg 283/GS/35 dd 11-07-1946
Ontworpen door de 1e Luit Inf-KNIL Von Raesfeld Meyer en Smi KNIL Crasbak

Op het oorspronkelijke ontwerp bevond zich boven de mandau's een kroon, daaronder de letters W B. Bij de toekenning verviel de kroon (omdat het KNIL reeds Koninklijk was) en de letters W B  (de toevoeging was overbodig omdat dit type mandau specifiek voor de Dajaks op West-Borneo is).
DD
    Afwijkend model, niet opgenomen in het 
    Overzicht Cats/Van Ekeris