Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indie 1945-1950
Uitvoering:
Alleen stoffen schoudertitel

L.I.B. 1-9 R.I.

Friese Bataljon
Op 16 september 1945 werd te Fochteloo het OVW bataljon 1-9 R.I. opgericht uit personeel van de voormalige BS Gewest Friesland. Bij de oprichting werden de rood/wit/blauw geweven armbandjes FRIESLAND ingevoerd, dat reeds door de BS op de overall werd gedragen en vervolgens door het bataljon werd overgenomen. Er is daardoor ook nooit behoefte geweest aan een bataljonsembleem.

De bataljonscommandant (gedurende de gehele periode)  de Res. Lt.Kol. E. Wiersma.

Illegale artillerie.
Gezien het feit dat de afdeling artillerie, ingedeeld bij de V-brigade (5 AVA) niet de beschikking had over geschut, verwierf 1-9 RI zich vier stukken Bofors berggeschut (7.5 cm). Deze waren volledig uitneembaar en konden zelfs op een jeep worden geladen en meegevoerd.

Gedenkboek: "Friesland was hier"
Bataljonskrant: "Us Pompebled"
'Beter onredelijk
dan slap'
Spreekwoord van 1-9 R.I.
Rechts Commandant 1-9 RI, Lt-Kol. Wiersma, zichtbaar is het bandje FRIESLAND op zijn linker bovenmouw, in het midden Chef GS-KNIL, Gen-Maj Buurman van Vreeden en links Commandant V-Brigade, Kolonel J. Meyer.
Opgericht:              16-09-1945 Fochteloo                    
Vertrek Engeland:    08-11-1945 Wokingham                    
Vertrek Indië:          25-11-1945 a/b "Johan van Oldebarneveldt"
Aankomst Malakka:  29-12-1945 Ipoh                         
Aankomst Indië:      29-03-1946 Batavia                      
Toegevoegd aan:     T.T.C. West-Java, T.T.C. Midden-Sumatra   
Ingedeeld bij:          V-Brigade (B-divisie)                    
Actiegebied:            Tjimahi, Bandoeng, Poerbalingga e.o.     
Commandant:          Lt.Kol E. Wiersma   16-08-1945/14-07-1947
Gerepatrieerd:         18-06-1948 a/b "Zuiderkruis"                 
                             14-07-1948 aankomst Rotterdam            
Omgekomen:           29 man