Uitvoeringen:
B - D - E - G
B: geverfd op alluminium
E: geverfd op stof
 
 
Een zwarte raaf of gagak itam werd gekozen als embleem door het KNIL bataljon VI dat van 1945 tot 1948 op Sumatra's Noord-Oostkust verbleef en grotendeels bestond uit inheemse militairen
 
e
Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Infanterie VI
Bat. Gagak Itam
Opereerde onder Tpnco Medan (oostkust Sumatra). Voortgekomen uit het 'Medanbataljon' bestaande uit voormalige krijgsgevangenen.
M.i.v. 1 maart 1946 werd opgericht te Medan het HQ Netherlands Troops Sumatra. op 4 maart 1946 bepaalde GS KNIL dat van medisch geschikt personeel cien moesten worden geformeerd. (medisch ongeschikten gingen naar een depotcie).
Tussen 24-03-'46 en 15-04-'46 werd te Medan het bataljon geformeerd.
Dislocatie per 01-08-'46: Medan, onderneming Helvetia..
18-07-'46: naamswijziging in Inf VI.
03-03-'48: opheffing.
06-01-'49: heroprichting in Djambi dmv samenvoeging 3 KNILcien van TTC Z Sumatra en 3 KNILcien die voor de 2e Politionele Actie aan TTC Zuid Sumatra waren toegevoegd.
01-04-'50: 2e en 5e cie over naar APRIS.