Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Petten
KNIL
Platte pet voor opperofficieren en kolonels
Petten officieren

Petten
onder-officieren en
manschappen

Terug naar fotogalerij
hendrikx
BATAVIA
ML-KNIL
hendrikx
Batavia