Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A - D
L.I.B. 2 - 4 R.I.

Kennemer Bataljon
Het bataljon werd op 17 september 1945 te Noordwijkerhout opgericht uit het district Noord-Holland Gewest XII der Binnenlandse Strijdkrachten. Het bataljon kreeg hierdoor de bijnaam "Kennemer Bataljon". Nadat een ontwerp werd afgekeurd (groot oranje embleem met blauwe tulp) werd uiteindelijk de Kennemer toren in Indie het bataljonsembleem.

Bataljonscommandant was aanvankelijk de Res. Majoor Van Kammen op 26 april 1946 op Java opgevolgd door de Majoor KNIL v.d. Meer (afkomstig van de T-Brigade) terwijl de Res. Majoor Jansen van 1-5 R.I. op 15 september 1947 het bataljons-commando overnam.

Niet bekend met gedenkboek en/of bataljonskrant
Eerste Nederlandse en uiteindelijk afgekeurde  aanmaak.
Voor meer informatie zie ook: Archief Indie veteranen Bollenstreek