Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A - B - C - D - E - F - G - 
B: langwerpig
E: met zilverdraad
Hoofdkwartier
Kwartiermeester 
Generaal
Ingevoerd:
Bij beschikking Clg nr 283/GS/35 d.d. 11-07-1946
 
Het embleem is gekozen in de nationale kleuren. De gevleugelde Mercuriushelm symboliseert de handel en verwijst naar het veelzijdig werk van de KMG waarvan een belangrijk deel de materieel voorziening van het leger is.
 
Generaal-Majoor KNIL
J.J. Mojet, Kwartiermeester Generaal 1946-1949
In het schrijven 24.03.15/39/I d.d. 19-11-1946 berichtte de KMG aan alle tot de KMG behorende onderdelen (L.M.D., V&T, L.A.D., L.T.D., C.M.V.):
 
T.a.v. het dragen van badges bij de dienst van de KMG wordt het volgende bepaald:
a. De KMG-badge wordt gedragen door al het personeel van het Hoofdkwartier van de KMG en het rechtstreeks onder de bevelen van het HK-KMG gestelde personeel, op de rechtermouw.
b. Door het bij Terr. of Tpn. Co's ingedeelde personeel van de Dienst van de KMG wordt op de rechtermouw gedragen de badge van het Terr./Tpn. Co waarbij het is ingedeeld.
c. Daarnevens wordt door het personeel bedoeld onder a. en b. op de linkerbovenmouw gedragen:
1. voor het personeel van de L.M.B., L.T.D., en V&T een in de toekomst nader vast te stellen L.M.D., L.T.D. of V&T badge.
2. voor het overige personeel van de dienst van de KMG (voortaan te noemen Algemene Dienst van de KMG) de KMG-badge, voorzover deze niet reeds op de rechterbovenmouw wordt gedragen.
 
De plv. Kwartiermeester Generaal
Th. E.Y. de Bie
Kolonel der GS
Samenstelling:

- Legermaterieel Dienst (L.M.D.)
- Verplegings- en Transportdienst (V&TD)
- Leger Technische Dienst (L.T.D.)
- Coördinatie Militair Vervoer (C.M.V.)
- Leger Aanschaffingsdienst (L.A.D.)
- Veldpostdienst (V.D.)
 
 
 
 
 

 Periodiek:
'FLAMBOYANT ', maandblad voor KMG onderdelen gelegerd te Batavia. 
1e jaargang 1949 
(vermoedelijk 12 of 15 nummers)