Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indie 1945-1950
SCHIETPRIJS VAN HET KNIL
 
Ingesteld in 1936 met de gespen:
"GEWEER 1 MAAL" (1 tot 15 maal)
"PISTOOL 1 MAAL" ( 1 tot 14 maal)
"MITR. 1 MAAL" (1 tot 14 maal)
"K.M. 1 maal" (1 tot 14 maal)
 
Na de opheffing van het KNIL in 1951 verviel deze decoratie.
HERINNERINGSKRUIS 1940-1945 VAN HET NEDERLANDS RODE KRUIS met gesp INDONESIE 1945-1950
 
Ingesteld in 1950 voor bijzondere diensten tijdens de Tweede Wereldoorlog met een speciale gesp voor diensten in genoemde periode.
Totaal uitgereikt: ca. 11.900, met gesp: ca. 1200
BRONZEN LEEUW
 
Op de Militaire Willems Orde na de hoogste Nederlandse dapperheids onderscheiding
 
Ingesteld bij K.B. van 30 maart 1944 als een decoratie  voor diegene die zich in acties tegen de vijand hebben onderscheiden door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden.
 
N.a.v. acties in Nederlands Indie 162 maal toegekend waarvan 12 postuum.
BRONZEN KRUIS
 
Ingesteld bij K.B. van 11 juni 1940 voor diegene die zich onderscheiden hebben door moedig of beleidvol optreden tegenover de vijand.
 
N.a.v. acties in Nederlands Indie 365 maal toegekend waarvan 22 postuum.
KRUIS VAN VERDIENSTE
 
Ingesteld bij K.B. van 20 februari 1941 voor diegene die zich in verband met acties tegen de vijand hadden onderscheiden.
VLIEGER KRUIS
 
Ingesteld op 28 augustus 1941 voor diegene die zich in acties tegen, of in verband met acties tegen, de vijand bijzonder hebben onderscheiden gedurende  1 of meerdere vluchten in een luchtvaartuig.
Onderscheidingen
DRAAGINSIGNE GEWONDEN
 
Voor Nederlandse militairen en vaarplichtige zeelieden die, in dienst van het Koninkrijk, onder oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, gewond zijn geraakt
Ingesteld in 1990
Inhuldigingsmedaille 1948
 
Voor hen, die in verband met de inhuldiging van HM Koningin Juliana door haar worden geacht voor verlening in aanmerking te komen.
Voor meer informatie m.b.t. Nederlandse onderscheidingen zie:
www.onderscheidingen.nl/