Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
N.I.W.I.N.
Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië.
Organisatie in Nederland, die zich inzette voor de welzijnszorg onder de militaren in Indië.
De slagzin van de organisatie was: 'Ons hart is bij U'.
Men stelde tijdschriften, sportartikelen, boeken, films e.d ter beschikking van de troepen, verstrekte sigaretten, chocolade e.d. en organiseerde ontwikkelingscursussen en ontspanningsprogramma's.
Het symbool van de organisatie was Neeltje NIWIN. Ook wel werd de afkorting verklaard als Nederlands-Indische Welfare In Nederland, dit is echter onjuist. Welfare was een dienst van het KNIL, deze dienst zorgde o.a. voor de distributie van NIWIN artikelen.
Schouderpassant.
(doel, functie en door wie, wanneer  gedragen is vooralsnog onbekend)
Onbekend
Wandelmedaille RPSV
(Rotterdamse Politie Sport Vereniging)
'HERMANDAD' 1947
(met dank aan Eric Müller)
Stempeltocht
1947
Ook de functie van deze armband is mij onbekend, wellicht gedragen door functionarissen bij de uitgifte-/ verzamelcentra.
NIWIN / NIWA
(1947 - 1952)           
Nationale Inspanning Welzijn Indië /Artiesten, (volgens de 'Soldatengids voor Sumatra' beter bekend als Nederland Indische Welzijnsverzorgings Artiesten) kon in 1947 worden opgericht dankzij geldelijke inzamel-akties  in Nederland en door overheidssteun.
Op voorspraak van de bekende radioproducer Frans Muriloff dienden de artiesten aan audities mee te doen in het Odeon theater in Den Haag  waarbij ook Mevrouw  Spoor adviseerde. Mede op initiatief van Ir. Frans van Rijn werd  een eerste aanzet gegeven voor het sturen van Artiesten (NIWA) ter verpozing en ontspanning van de uitgezonden strijdkrachten naar vml Nederlands Indië.
Prins Bernhard bekleedde de funktie van voorzitter van het bestuur.
Enige uitgezonden musici tussen 1947-50:

Cora Canne Meijer z.
Laurents Bogtman z.
Jo en Arnold Juda v-p duo 2x
Thomas Magyar v.
Willem Noske v. 3x
Henk te Strake p
Jan Veen p.
Herman v.d.Vecht + echtgen.v+p
George van Renesse p.
Miller sextet
Röntgen strijkkwartet
De Skymasters
Kilima Hawaaïens
Concergebouw trio
Elisbeth Everts piano trio
Cabaretgroepen.

Herinnerings penning 1950
Ontwerp J.Ph. van Zegveld
Hoofd tournee/organisatie NIWA in Djakarta was Mevrouw Hermance Schaepman, die vanuit het Tanah-Abang hotel in Djakarta opereerden. Het vliegtuigongeluk nabij Bandung, welke de dood van de 3 leden van het "pianotrio Elisabeth Everts" ten gevolge had, veroorzaakte diepe verslagenheid.
De muziekinstrumenten, zoals de piano's  hadden het zwaar te verduren, speciaal op de buitenposten, waar zij leden onder het warme, vochtige, klimaat en alomtegenwoordige witte mieren. Ook werden er grammofoons en platen, alsmede radio ontvangers verstuurd. Na de 2e politionele aktie was het gedaan met de NIWA. In totaal maakten 347 artiesten de 4-daagse vlucht naar de Oost per Lockheed-Constellation. 's Nachts kon niet worden gevlogen, zodat er vele tussenstops gemaakt moesten worden.