Het Vergeten Leger
Nederlands Indië 1945-1950
Kolonel van de Generale Staf (ster op schouder) KNIL in Europees tenue met brevet Generale Stafbekwaamheid in goud-draad geborduurd op de rechter zijde zoals voor-geschreven bij het KNIL, i.t.t. bij de KL waar het brevet aan de linker-zijde wordt gedragen.

KNIL brevet Generale Stafbekwaamheid van verguld metaal.
Voor officieren die, na de Hogere Krijgsschool te hebben gevolgd, bij de Generale Staf zijn geplaatst (of daarbij geplaatst zijn geweest)
Volgende pagina
Service dress uniformen
KNIL
Europees uniform van Luitenant-kolonel KNIL J. Klein der artillerie. Wat opvalt is de Nederlandse ingeborduurde mouwleeuw met wapenspreuk zoals ingevoerd in 1946 i.p.v. de voor het KNIL gebruikelijke 'Nederlandsch Indie'.

Klein J.  021413000  31-07-'23 2e Luit.; 31-07-'26 1e Luit.; 25-06-'36 Kapt.; 27-05-'43 Maj.; 27-05-'44 Lt.Kol.
Europees uniform van een Luitenant-kolonel KNIL der infanterie. Op zijn borst de batons voor Orde en Vrede;  het Mobilisatie-Oorlogskruis; Trouwe Dienst als Officier met het cijfer XV en (waarschijnlijk) een sportmedaille. Voorzien van een schitterend ingeborduurde KNIL mouwleeuw. De zwarte vierkant op zijn linkermouw kan wellicht een vorm van rouwband zijn (nadere info zeer welkom).
KNIL brevet Generale Stafbekwaamheid van verzilverd metaal voor officieren die aan de Hogere Krijgsschool de krijgskundige of intendancestudie hebben volbracht (maar niet bij de General Staf zijn ingedeeld).
KNIL brevet voor officieren van het dienstvak der intendance die de Hogere Krijgschool hebben gevolgd
KNIL brevet
'Algemene Krijgskunde'
Brevet Generale Stafbevoegdheid.
Variant, met losse leeuw en schroefsluiting
Fraai exemplaar in gouddraad op stof.