Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
 
Rangonderscheidingen
KNIL
Schouderpassanten van een Onder-Luitenant KNIL (een rang uniek voor het KNIL diegene echter die in deze rang na de opheffing overgingen de KL behielden, bij wijze van uitzondering deze, voorheen binnen de KL onbekende, rang).
Kraagpatjes van een Onder-Luitenant van het Indisch Instructie Bataljon, als instructeur gedetacheerd bij de KL. Deze officieren behielden hun KNIL rang, hoewel onbekend bij de KL en bij wijze van uitzondering 'KL aangepast'.
Schouderpassanten Sergeant-Majoor KNIL Infanterie. De Jagers-hoorn was van oorsprong voorbehouden aan de 'Jagers' echter binnen het KNIL ingevoerd t.b.v. de infanterie. Jagers waren nl de eerste Nederlandse eenheden die in Indie werden ingezet.
Volgende pagina
Schouderpassanten Sergeant-Majoor KNIL Cavalerie
Schouderpassanten soldaat 1e klas, ook wel 'spandri' genoemd, een traditie vanuit de bergartillerie waar de berijder van het derde bijdehandse paard 'spandri' werd genoemd en de rang van soldaat-1 had.
Schouderpassanten Sergeant 1 KNIL Motordienst
1e Luitenant KNIL
(driehoek in eboniet uitgevoerd)
Schouderpassant Kapitein KNIL Vechtwagens
(geen ritmeester, vechtwagens waren in het KNIL ingedeeld bij de infanterie i.p.v. cavalerie)
Kapitein KNIL Geneeskundige Dienst
(boven v.v. na-oorlogse (na '46) en onder van voor-oorlogse emblemen)
Majoor KNIL
Infanterie.
Luitenant-Kolonel KNIL
Genie.
Schuifpassanten Sergeant-Majoor in stof