Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoering:
Stof en metaal

Op 27 juni 1946 vertrok 2-4 RI van Batavia naar Tjandjoer om een deel van de konvooiweg Batavia-Bandoeng van de Engelsen over te nemen. Het 1e peleton van de 4e compagnie (onder commando van de Luitenant Verspoor) kreeg de opdracht 15 km ten westen van Tjandjoer een post in te richten daar waar de Grote Postweg in de bocht van Tjoegenan via een brug over de kali loopt. Behalve bewaking van de brug diende het terrein in de omgeving beveiligd te worden door patrouillering. Hierdoor kwam het peleton vele kilometers van de rest van de compagnie geisoleerd te liggen, had het geen enkele afleiding en voelde zich verlaten. Zo was er bijvoorbeeld geen onderkomen aanwezig en werd het peleton aanvankelijk in tenten gelegerd.
Het moreel was echter voortreffelijk en zo schilderde sold 1 De Rooy eens een bord waarop een zwart schaap was afgebeeld. Dit bord stond enige maanden bij het bivak aan de Grote Postweg, later is het bord voortdurend meegevoerd en bleef het peleton bekend als 't Zwarte Schaap.
Onder de invloed van deze gebeurtenissen is het embleem ontworpen (door sold. J. van Bommel), aanvankelijk uitgevoerd in stof. Er werd echter van hogerhand geen toestemming gegeven het ook daadwerkelijk te dragen vanwege het feit dat 2-4 RI al het eigen 'Kennemer' embleem had. Als protest werden de inmiddels vervaardigde stoffen emblemen op het ondergoed gedragen, de gebruikelijke kledingdracht van de manschappen in bivaks en legeringsplaatsen in de tropen.
Als aandenken aan deze episode zijn er emblemen van metaal vervaardigd (slechts 40 stuks, op eigen kosten), deze mochten echter niet op de uniform gedragen worden en  werden (veelal) op de vechtpet bevestigd.

Een andere lezing over de herkomst van de naam was dat deze post door hogere chefs steeds werd overgeslagen met als natuurlijk gevolg dat het nu een soort 'rendez-vous des grands chefs' was geworden. (dit volgens  Generaal H.J. Kruls in zijn boek 'Generaal in Nederland', blz. 164)
1e pel-4e Cie
2-4 RI
1e pel, 4 cie 2-4 R.I.
Midden-achter de PC, Luitenant Verspoor