Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A - B - D
A: metalen embleem, later ingevoerd
B: van hoorn
D: oorspronkelijk embleem
 
De 2e Genie Park Compagnie koos een parkiet in haar mouwembleem in verband met de klankverwantschap tussen de afgekorte compagniesnaam (parkcie) en de parkiet.

De compagnie bestond uit OVW'ers, aangevuld met dienstplichtigen, kwam naar Indië met de D--Divisie.
2e Genie Parkcie
KL
Klik hier voor het gedenkboek
Periodiek van de compagnie
In dit geval 2e Jaargang No. 11
Zaterdag 8 october 1949