Het Depot
Nederlandsch Indie 1945-1950
Aantal pagina's: 72
Niet gebonden
Niet geillustreerd
Vermelding van gesneuvelden
Voorzien van appellijst vanaf 1 september 1947

Voorwoord van R.W.H. Garschagen,
res. 1e Luitenant der Genie, Cie Commandant

Zeldzaam