Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A - B - C -G
B: op zilveren i.p.v. witte achtergrond
G: niet opgenomen in het Overzicht Cats/Van Ekeris

Het schild is gedragen bij de 3e afdeling van 41 RVA. Deze verbleef van 1 november 1948  tot 6 juni 1950 op Java waarvan dit embleem een treffende getuigenis is. Het afdelingsnummer 3 is terug te vinden in de drie palmbomen in het schild. (Van het witte gedeelte van het schild was de verf snel afgesprongen zodat men die dan ook vaak in z'n geheel verwijderde en de witmetalen ondergrond zichtbaar werd. Zodoende zijn er tegen het einde ook emblemen vervaardigd waar de witte delen van zilverkleurig metaal waren.)

Categorie: dpl lichting 1948-1 (C-divisie '7 december')

Literatuur: 3-41 RVA in de tropen , door reserve majoor mr J. van Binsbergen
41e Regiment Veldartillerie  KL
Collectie N.A.M.