Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indie 1945-1950
Aantal pagina's: 144
Niet gebonden
Geillustreerd met foto's en tekeningen
Voorzien van kaart met 'de voornaamste posten die we in onze West-Javatijd belegd hebben'
Voorzien van chronologisch overzicht van 4 mei 1948 t/m 28 juli 1950

Voorwoord van F.G. Durst Britt, Kolonel der Artillerie b.d.
oud directeur van het Wapen
Inleiding door  res. majoor Mr J. van Binsbergen, commandant van 3-41 RVA