Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A - C - E
E: niet opgenomen in overzicht Cats/Ekeris

Het Bataljon werd grotendeels gevormd uit dienstplichtigen afkomstig uit Twente en de Gelderse Achterhoek, daarom werd gekozen, n.a.v. een initiatief van de redaktie van 'De Mortier van 5 ', voor het steigerende ros uit de Saksenvlag, aangebracht op een Saksisch schild als hun mouwembleem

Nb. In het gedenkboek 'Awas, pijp-pijp datang' wordt er, onder de kop 'Het steigerende paard' aandacht geschonken aan het mouwembleem (blz. 68-69)
5 - 5 R.I.
Opgericht:               01-07-1947 te Schalkhaar                  
Categorie:               dpln. lichting 1947 (3e Divisie)
Onderdeel van:        3e (E) Divisie           
Vertrek Indië:          17-12-1947 a/b "Zuiderkruis"              
Aankomst Indië:      16-01-1948 Semarang                       
Toegevoegd aan:     T.T.C. Midden-Java                         
Ingedeeld bij:          T-Brigade, V-Brigade                  
Actiegebied(en):      Salatiga, Dadapajam,
                             Magelang, Djocjacarta, Bantoel,Wonosari, Klaten,
                             Koedoes        
Commandant:         Kol. J. Holtrust, 01-07-1947 / 01-11-1947
                            Lt.Kol G.H.M. Zahn,  01-11-1947 / 18-09-1948
                            Lt.Kol G. Cieraad, 18-09-1948 / 20-02-1949
                            Maj. H. Vaessens,  20-02-1949 / 15-08-1949
                            Maj. A. Blankhart, 15-08-1949 / 07-04-1950
Gerepatrieerd:         07-04-1950 a/b "Nelly"                    
                            02-05-1950 aankomst Holland               
Omgekomen:          35 man (incl. Grenadiers Ost.cie 5 GRGr)    
Bijnaam:                "Pijp - Pijp" ('5-5')