Het Depot
Nederlandsch Indie 1945-1950
Aantal pagina's: 256
Gebonden.
Geillustreerd met foto's
Vermelding van gestorven en gesneuvelde militairen
Voorzien van bijlage: 'Het bataljon in cijfers'

Inleiding door res. Majoor A.T.M. Blankhart,
(oud-)Commandant 5-5 R.I.