Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Dienst Legercontact(en)
 
Dit betrof een voorlichtingsdienst van het Hoofdkwartier in Indië. De DLC had tot taak om voorlichting te geven aan de troepen over militaire en politieke gebeurtenissen. Naar buiten toe had de dienst de opdracht om informatie te verstrekken over de verrichtingen en gebeurtenissen in het leger. Door deze dienst werd o.a., in samenwerking met de Marine voorlichtingsdienst, het blad Wapenbroeders uitgegeven. Over het algemeen ging het personeel in uniform gekleed waarbij schoudertitel ('straatnaam') en/of schuifpassant hen kon onderscheiden.
Volgende pagina
Oorlogscorrespondent gelijkgesteld
met hoofdofficier
Op de foto rechts een officier met naamlint
DIENST LEGER CONTACTEN
'Een bloemlezing uit het copy-archief van de Dienst voor Legercontacten in Zuid-Sumatra'
Uitgegeven bij de jaarwisseling 1948/1949
Zeldzame foto uit een foto album van een Indië veteraan met medewerkers van Public Relations met zichtbaar gedragen de zeldzame schuifpassant van deze dienst. Waarschijnlijk betreft het een regelkamer van een radio-station.
Lokatie en de namen van deze personen zijn helaas onbekend.
Schuifpassant met tekst in geel garen, wellicht voor medewerkers of minderen.