Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Aantal pagina's: 156
Gebonden
Geillustreerd met foto's
Vermelding van gestorven en gesneuvelde militairen

Voorwoord van  Luitenant-Kolonel mr J.F. Scheers,
Commandant 1-15 R.I. (met handtekening)
Boek is gedrukt in een oplage van 1000 exemplaren en zijn genummerd (dit exemplaar heeft nr. 660)


Djokjakarta

1-15 R.I.