Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indie 1945-1950
Aantal pagina's 48
Niet gebonden
Geillustreerd met foto's en tekeningen

Een speciale uitgave van het weekblad 'het Jagertje' van het 3e bataljon Jagers ter gelegenheid van het 118 jarig bestaan