Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indie 1945-1950
Aantal pagina's: 54
Samengesteld door diverse leden van de 14e Genie Veld Compagnie o.r.v. Ir M. Muller res. Kapitein der Genie
Niet gebonden (vrij eenvoudige uitgave)
Niet geillustreerd
In memoriam voor gesneuvelde
Voorzien van chronologisch overzicht vanaf 7 januari 1948 tot en met 9 juli 1950

Voorwoord van Kapitein der Genie H.A. Franssen
(ex-) Commandant 14e Genie Veld Cie.