Het Depot
Nederlandsch Indie 1945-1950
Aantal pagina's: 242
Samenstelling T. van der Most
Gebonden
Geillustreerd met foto's
Vermelding 9(met foto) van gestorven en gesneuvelden.

Ten geleide door Luitenant-Kolonel H.M. Koerselman, (oud-)Bataljonscommandant