Het Depot
Nederlandsch Indie 1945-1950
Aantal pagina's: 120
Samengesteld door res. 1e Luitenant J. Derks en soldaat. 1e kl  J.W. Jennen, i.o.m. Luitenant-Kolonel H.A.W. Rotgers
Gebonden
Geillustreerd met foto's en een enkele tekening
Vermelding van gestorven, vermiste en gesneuvelden
Voorzien van losse kaarten van inzet gebied

Voorwoord van Generaal-Majoor KNIL P. Scholten (TTC Noord-Sumatra); res Luitenant-Kolonel H.A.W. Rotgers (Commandant 5-11 R.I.)
en Majoor W. Sierksma (Bataljonscommandant)