Het Depot
Nederlands Indie 1945-1950
Vier delen
Aantal pagina's deel I    92
    deel II  106
    deel III 94
                      deel IV  118
Ongebonden
Voorzien van foto's en  kaarten
Voorzien van Naamlijst (deel IV)
Lijst van gestorven en gesneuvelde militairen,v.v. foto
(in alle delen)
In de verschillende delen krijgen de verschillende wapens en dienstvakken ieder hun eigen hoofdstuk.
Deel I: sept. 1946 - mrt. 1947
Deel II: mrt. 1947 - sept. 1947
Deel III: sept. 1947 - mrt. 1948
Deel IV: 1 mrt. 1949 - demobilisatie

Bij het laatste deel zitten twee losse foto' van resp. het Paleis te Buitenzorg en van de Naald te Buitenzorg.

Uitgegeven door 'Ons Leger'