Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A - B - C - D - E - F - G
B: kleinere uitvoering op dunner materiaal
E: Genie embleem op zwaard geborduurd
C- (1e) Divisie
"7 December"

'Elke man,
elk moment'
Gedenkboek
De Eerste Divisie "7 december" werd vernoemd naar de rede van Koningin Wilhelmina in Londen op 7 december 1942: 'Ik stel mij voor, zonder vooruit te loopen op de adviezen der rijksconferentie, dat zij zich richten zullen op een Rijksverband, waarin Nederland, Indonesië, Suriname en Curaçao tezamen deel zullen hebben, terwijl zij ieder op zichzelf, de eigen inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunend op eigen kracht, doch met den wil elkander bij te staan, zullen behartigen. Daarbij zal voor verschil van behandeling op grond van ras of landaard geen plaats zijn, doch zullen slechts de persoonlijke bekwaamheid der burgers en de behoeften van de verschillende bevolkingsgroepen den doorslag geven voor het beleid der Regering.'
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het embleem van de eerste divisie ontworpen voor de, na de bevrijding van Nederland,  op te richten expeditionaire macht voor de strijd tegen Japan (ontwerp enigszins afwijkend in uitvoering, o.a. op bruine achtergrond, zie hieronder). In het embleem is het stadswapen van Batavia verwerkt, zijnde de hoofdstad van Nederlands-Indië,  met de letters E M, deze staan voor Expeditionaire Macht. Deze afkorting werd later symbolisch voor het begrip Elke Man, Elk Moment.
 
De commandant van de Divisie, Luitenant-Generaal Dürst-Britt verbood het zijn manschappen uitdrukkelijk een ander (mouw-) embleem te dragen dan die van de Divisie, hij ging er vanuit dat het dragen van andere emblemen de eenheid en het saamhorigheidsgevoel in de Divisie niet ten goede zou komen.
Aan creativiteit geen gebrek, het metalen embleem als schouder versiersel.
Ter informatie:

- De 7 December Divisie in Indië bestond uit 18.544 personen waarvan 880 officieren, 1.300 onderofficieren en 16.364 korporaals 
  en soldaten.

- Deze divisie bestond voor het merendeel uit dienstplichtigen die in 1925 waren geboren en die ruim 3 jaar in Indië verbleven.

- Op 1 september 1946 vertrokken de kwartiermakers naar Indië. De rest volgde kort daarna.

- Eind 1949 keerde het eerste troepenschip met leden van de 7 December Divisie terug in Nederland. De volledige terugkeer van de 
  divisie werd begin 1950 afgerond.

- Volgens gegevens van Defensie sneuvelden in Indië 683 militairen van deze divisie.
- De Eerste Divisie "7 December" is in 1995 samengevoegd
  met een Duitse divisie zodat een volledig korps gevormd kon worden.


- Op 1 januari 2004 werd de 1e Divisie '7 December' opgeheven,
  maar de naam "7 december"  leeft voort in de 11e Luchtmobiele Brigade
  (AASLT) "7 december".
In de lange periode dat het embleem heeft bestaan is het t.b.v. de in Indië dienende militairen in verschillende variatie vervaardigd:
 
* een van de eerste uitvoeringen was gestempeld op linnen (volgens het Britse systeem) en werd gedragen door het personeel dat voor kader- en officiersopleidingen in Engeland verbleef
 
* de in 1946 aan dienstplichtigen uitgereikte emblemen zijn van het zwarte weefsel (aan de rol vervaardigd) zoals in 1946 gebruikelijk was.
 
* tevens dateren uit deze tijd de 'buitenmodel' exemplaren, handgeborduurd op een ondergrond van rood vilt, letters en zwaard van witte zijde of zilverdraad.
 
* na aankomst van de 1e Divisie 7 December in Indië werd het embleem van metaal vervaardigd. De bekende uitvoering van Cordesius was de dienstverstrekking, er kwamen echter ook exemplaren van dunner metaal voor, gemaakt bij andere fabrikanten.
 
* er zijn ook stoffen exemplaren van Indisch fabrikaat bekend, handgeborduurd op rode katoen. Ze vallen op door nogal onregelmatig borduurwerk.
 
* een duidelijk afwijkende en nooit officieel toegestane variant is een in Indie vervaardigd stoffen embleem met op de kling van het zwaard, het Genie-embleem (sappeurshelm met schop en pikhouweel)
Moderne versie, nieuwe variant of misdruk...?
Hoe het ook mogelijk is, het laatste is van toepassing.
Zwart lint rond het opgeheven zwaard i.p.v. oranje.
Herdenking
7 december 2007
Divisietroepen:

1e Mitrailleur Bataljon
1e Eskadron Vechtwagens
2e Eskadron Vechtwagens
1-43 Regiment Veldartillerie
2-43 Regiment Veldartillerie
3-43 Regiment Veldartillerie

16e Compagnie Legergenietroepen
18e Compagnie Legergenietroepen
1e Genieparkcompagnie
2e Genie Arbeiderscompagnie
4e Genie Arbeiderscompagnie
4e Compagnie 1e Bataljon Regiment Aan- en Afvoertroepen
2e Compagnie Aan- en Afvoertroepen
4e Compagnie Aan- en Afvoertroepen
7e Compagnie Aan- en Afvoertroepen
14e Compagnie Aan- en Afvoertroepen
20e Compagnie Aan- en Afvoertroepen
1e Compagnie 1e Bataljon Militaire Politie
2e Compagnie 1e Bataljon Militaire Politie
3e Compagnie 1e Bataljon Militaire Politie
4e Comapgnie 1e Bataljon Militaire Politie
1e Hulpplaats Verband Afdeling
1e Tandheelkundige Compagnie

Generaal- majoor H.J.J.W. Dürst-Britt
1 sept. 1946 - 2 sept. 1949
Generaal-majoor KNIL E. Engels
2 sept. 1949 - 25 apr. 1950
Oorspronkelijk eerste ontwerp met kleur-variant

Collectie J. van Son