Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Baretgespen
- Opperofficieren
- Generale Staf
(vervallen in 1966 voor Opperoff.
in 1976 voor Gen. Staf)
De militairen die in 1945-1946 naar Indië vertrokken hadden als baretembleem de klimmende leeuw, deels in het Verenigd Koninkrijk vervaardigd doch ook exemplaren uit Australie en Nederland.
 
De baretgespen zijn grotendeels in 1945-1946 ontworpen en vanaf begin 1947 geleidelijk ingevoerd (Legerorder nr. 57 van 1947, Ministriele Beschikking van 9 november 1946). Ze bestaan uit een emblematische afbeelding van het wapen, dienstvak, regiment of korps, gelegen op een gesp die de vorm heeft van een gestyleerde W (vanzelfsprekend als symbool voor de hechte band tussen de krijgsmacht en Koningin Wilhelmina). De gespen zijn van gelijke grootte, te weten met een grootste hoogte en breedte van circa 46 en 58 cm. Vanaf 1946 zijn de gespen vervaardigd bij de firma Koninklijk Begeer te Voorschoten. Deze eerste aanmaak is herkenbaar door de afwezigheid van bevestigings-ogen, in plaats daarvan heeft het embleem aan de achterzijde strippen die ter bevestiging werden omgebogen. De gespen zijn in combinatie ontworpen met de diverse wapenkleuren en werden, met uitzondering van de MP van het KNIL, altijd gedragen op een rechthoekige ondergrond van laken, soms fluweel, groot 4,8 bij 7 cm.
 
Hier volgt, voor zover in de collectie aanwezig, een overzicht van gespen die in 1946 zijn ingevoerd en ook daadwerkelijk door militairen in de Indië-periode zijn gedragen.
 
Belangrijke informatiebronnen:
- 'De wapenemblemen van het Nederlandse leger' door B.C. Cats en C.P. Coenders,  Breda 1968
- 'Baretemblemen van de Koninklijke Landmacht' samengesteld door B.C. Cats, uitgegeven door de Stichting S.M.V. 1986
Diverse 'baret-leeuwen' van verschillende herkomst.
Blad uit de informatie brochure van de KL
'VAN TOP TOT TEEN',  eind jaren '40.
- Dienstvak der Intendance Intendance Staf
(vervallen 1973)
- Korps Verplegingstroepen
vervallen 1951
- Regiment Techische Troepen
(R.I.M.I.)
- Regiment Grenadiers
- Regiment Jagers
- Regiment Prinses Irene
- Regiment Infanterie
- Mirailleurbataljons
(zie leren achtergrond)
- Regiment Stoottroepen
- Huzaren van Boreel
- Regiment Veldartillerie
- Korps Rijdende Artillerie
(achtergrond nassaublauw, geel gebiesd)
- Regiment      Pantserafweerartillerie
(vervallen 1950)
- Regiment Luchtdoelartillerie
- Regiment Pioniers
(vervallen 1963)
- Regiment Verbindingstroepen
(vanaf 1950 op nassaublauwe ondergrond met witte bies
- Dienstvak der Militaire
  Administratie
- Koninklijke Marechaussee
- Geneeskundige Dienst
(vervallen 1951)
- Officieren van Gezondheid
(vervallen 1951)
- Legerpredikanten
- Aalmoezeniers
- Regiment Uitrustingstroepen
(vervallen 1951)
- Regiment Pontonniers
(vervallen 1963)
1e model gespen, allen in 1946 ingesteld
Vervolg hoofddeksels