De site is het laatst bijgewerkt op: 9/4/2024
De opzet van deze site is informatie te geven over de  Nederlandse strijd krachten (Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine, w.o. de Mariniers Brigade en Koninklijk Nederlands Indisch Leger) in Nederlands-Indië in de periode 1945-1950, door veteranen ook wel Het Vergeten Leger genoemd. 

De aandacht hier gegeven aan dit leger vloeit niet alleen voort uit een bijzonder grote belangstelling maar ook uit mijn onbegrensd respect voor allen die in ons Indië van na 1945 hun zware taak op zeer voortreffelijke wijze hebben uitgevoerd. Een taak opgelegd door de toenmalige regering die hen vervolgens op schandalige wijze in de steek heeft gelaten. Daar zijn vooralsnog geen excuses voor aangeboden...!

Er wordt op deze site aandacht geschonken, in woord en beeld, aan de grote variatie van mouwemblemen (de zgn. 'Indië-schildjes'). Daar waar mogelijk wordt uitleg gegeven over de eventuele symboliek achter het ontwerp en summier informatie gegeven over de desbetreffende eenheid.

In het hoofdstuk Geschiedenis en feiten wordt er informatie gegeven met betrekking tot gedenkboeken en periodieken maar ook achtergrondinformatie inzake historische feiten, slagorde en belangwekkende personen (veel onderwerpen nog 'in ontwikkeling...).

Een compleet overzicht te geven is waarschijnlijk onmogelijk, het doel is een zo goed als mogelijk overzicht te bieden, met name als het gaat om de in Indië gedragen (mouw-)emblemen. Vandaar dat de site regelmatig zal worden aangepast en bijgewerkt, het is dan ook de moeite waard deze met enige regelmaat te bezoeken. Veel dank aan degene die met allerlei vormen van hulp, materiaal en deskundigheid hebben bijgedragen aan de site, met name dank aan de heren  Jan Bleijenberg , Bob Cats (overleden maart 2018) en Frans Scalé, zonder hen was dit resultaat niet mogelijk geweest!  
Mochten er, ondanks de grote zorgvuldigheid, toch fouten in de informatie geslopen zijn,  meld mij dit alstublieft zodat het zo snel als mogelijk hersteld kan worden, bij voorbaat dank!

Een eerbetoon aan hen die werden geroepen! 


Wim Bak jr.

Deze site is puur ter informatie en dient geen enkel commercieel doel.
 
Teksten en af-beeldingen zijn voor informatieve doeleinden slechts na toestemming van de samensteller te gebruiken en telkens met vermelding van de herkomst (sommige afbeeldingen komen uit collecties van mede-verzamelaars)!

Er is een uiterste poging gedaan om van het materiaal dat niet in de eigen collectie aanwezig is, de bron/ herkomst aan te geven. Mocht dat in een enkel geval niet zo zijn, verzoek ik u contact op te nemen, zodat dit zo snel als mogelijk hersteld kan worden.
Inhoud:
Links naar interessante 
sites

Informatie site over de Nederlandse strijdkrachten
in Nederlandsch Indië voor, tijdens en na de Politionele Acties.
Het vergeten leger
Nederlandsch-Indië 1945-1950
Niets dan respect voor al die jongens 'die werden geroepen' en ook gingen!
'Spoor, onze Generaal!'