Informatie site over de Nederlandse strijdkrachten
in Nederlandsch Indië voor, tijdens en na de Politionele Acties.
Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
De site is het laatst bijgewerkt op: 1/10/2020
De opzet van deze site is informatie te geven over de  Nederlandse strijd krachten (Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine, w.o. de Mariniers Brigade en Koninklijk Nederlands Indisch Leger) in Nederlands-Indië in de periode 1945-1950, door veteranen ook wel Het Vergeten Leger genoemd. De

Aandacht hier gegeven aan dit leger vloeit niet alleen voort uit een bijzonder grote belangstelling maar ook uit mijn onbegrenst respect voor allen die in ons Indië van na 1945 hun zware taak op zeer voortreffelijke wijze hebben uitgevoerd. Een taak opgelegd door de toenmalige regering die hen vervolgens op schandalige wijze in de steek heeft gelaten. En nog steeds worden de mannen niet met rust te laten......Er wordt op deze site aandacht geschonken, in woord en beeld, aan de grote variatie van mouwemblemen (de zgn. 'Indië-schildjes'). Daar waar mogelijk wordt uitleg gegeven over de eventuele symboliek achter het ontwerp en sumier informatie gegeven over de desbetreffende eenheid.

In het hoofdstuk Geschiedenis en feiten wordt er informatie gegeven met betrekking tot gedenkboeken en periodieken maar ook achtergrondinformatie inzake historische feiten, slagorde en belangwekkende personen (veel onderwerpen nog 'in ontwikkeling...).

Een compleet overzicht te geven is waarschijnlijk onmogelijk, het doel is een zo goed als mogelijk overzicht te bieden, met name als het gaat om de in Indië gedragen (mouw-)emblemen. Vandaar dat de site regelmatig zal worden aangepast en bijgewerkt, het is dan ook de moeite waard deze met enige regelmaat te bezoeken.
Veel dank aan degene die met allerlei vormen van hulp, materiaal en deskundigheid hebben bijgedragen aan de site, met name dank aan de heren
Jan Bleijenberg , Bob Cats (overleden maart 2018) en Frans Scalé, zonder hen was dit resultaat niet mogelijk geweest!

Mochten er, ondanks de grote zorgvuldigheid, toch fouten in de informatie geslopen zijn,  meld mij dit alstublieft zodat het zo snel als mogelijk hersteld kan worden, bij voorbaat dank!


Een eerbetoon aan hen die werden geroepen!

Wim Bak jr.

Deze site is puur ter informatie en dient geen enkel commercieel doel.

Teksten en af-beeldingen zijn voor informatieve doeleinden slechts na toestemming van de samensteller te gebruiken en telkens met vermelding van de herkomst (sommige afbeeldingen komen uit collecties van mede-verzamelaars)!

Er is een uiterste poging gedaan om van het materiaal dat niet in de eigen collectie aanwezig is, de bron/ herkomst aan te geven. Mocht dat in een enkel geval niet zo zijn, verzoek ik u contact op te nemen, zodat dit zo snel als mogelijk hersteld kan worden.
Inhoud:


Links naar interessante
sites
Voor meer informatie over het Fort aan den Ham
klik op  de foto.

Helaas door corona richtlijnen dit seizoen gesloten


email me
Johannes Kroese Meijer
(Semarang (Nederlands-Indië), 13 mei 1898 - Connecticut (Verenigde Staten), 25 november 1972), een Nederlands officier in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Hij nam in 1918 dienst en bracht het tot generaal-majoor der infanterie.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was hij stafofficier bij de Koninklijke Nederlandsche Prinses Irene Brigade (1941-1942). Hij werd later militair en territoriaal commandant in Suriname (1942 - juli 1943) en commandant van de Nederlandse Grondtroepen in het door Japan bedreigde Australië (1943-1945). Op 29 juli 1949 werd hij bij Koninklijk Besluit eervol ontslagen.

Hij droeg sinds 1918 het Mobilisatiekruis 1914-1918, in Nederlands-Indië verwierf hij het Ereteken voor Orde en Vrede voor deelname aan de Politionele Acties.

Op 11 juni 1948 heeft koningin Wilhelmina hem in haar Koninklijk Besluit No. 43 benoemd tot ridder in de Militaire Willems-Orde. Aanleiding waren zijn "uitstekende daden van moed, beleid en trouw" tijdens de maanden juli en augustus 1947 op West- en Midden-Java. Generaal Meijer leidde zijn "V" Brigade vanaf de frontlijn en slaagde erin om de haven van Cheribon te bezetten en vervolgens over Tegal naar Poerwokerto en Tjilatjap op te rukken, waarbij een bruggenhoofd op de zuidelijke oever van de Kali Seraja moest worden gevormd. Zijn "grote voortvarendheid en beleid" maakten mogelijk dat de strategische stad en de belangrijke haven van Cheribon onbeschadigd in Nederlandse handen vielen en op verschillende plaatsen grote groepen door de Javanen geïnterneerde Chinezen bevrijd konden worden.

In Bandung heeft hij heeft het bevel van zijn divisiecommandant om uit het westen Poerwokerto aan te vallen genegeerd en is onverwacht met 1200 vrachtwagens en jeeps over slechte wegen door de bergen naar Poerwokerto doorgestoten. Er vielen daarbij weinig slachtoffers aan Nederlandse zijde. Het koninklijk besluit noemde zijn optreden "bezielend en meermalen van grote persoonlijke moed getuigend".