Informatie site over de Nederlandse strijdkrachten
in Nederlandsch Indië voor, tijdens en na de Politionele Acties.
Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
De site is het laatst bijgewerkt op: 3/10/2014
De opzet van deze site is informatie te geven over onze Nederlandse strijd krachten (Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine, w.o. de Mariniers Brigade en Koninklijk Nederlands Indisch Leger) in het voormalig Nederlands-Indië in de periode 1945-1950, door veteranen ook wel Het Vergeten Leger genoemd. De aandacht hier gegeven aan dit leger vloeit niet alleen voort uit een bijzonder grote belangstelling maar ook uit mijn onbegrenst respect voor allen die in het Indië van na 1945 hun zware taak op voortreffelijke wijze hebben uitgevoerd. Een taak opgelegd door de toenmalige regering die hen vervolgens op schandalige wijze in de steek heeft gelaten.

Een eerbetoon aan hen die werden geroepen!

Er wordt op deze site aandacht geschonken, in woord en beeld, aan de grote variatie van mouwemblemen (de zgn. 'Indië-schildjes'). Daar waar mogelijk wordt uitleg gegeven over de eventuele symboliek achter het ontwerp en sumier informatie gegeven over de desbetreffende eenheid.

In het hoofdstuk Geschiedenis en feiten wordt er informatie gegeven met betrekking tot gedenkboeken en periodieken maar ook achtergrondinformatie inzake historische feiten, slagorde en belangwekkende personen (veel onderwerpen nog 'in ontwikkeling...).

Alle getoonde voorwerpen zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig uit mijn eigen collectie.

Een compleet overzicht te geven is waarschijnlijk onmogelijk, het doel is een zo goed als mogelijk overzicht te bieden, met name als het gaat om de in Indië gedragen (mouw-)emblemen. Vandaar dat de site regelmatig zal worden aangepast en bijgewerkt, het is dan ook de moeite waard deze met enige regelmaat te bezoeken.
Veel dank aan degene die met allerlei vormen van hulp, materiaal en deskundigheid hebben bijgedragen aan de site, met name dank aan de heren
Jan Bleijenberg en Frans Scalé, zonder hen was dit resultaat niet mogelijk geweest!

Mochten er, ondanks de grote zorgvuldigheid, toch fouten in de informatie geslopen zijn,  meld mij dit alstublieft zodat het zo snel als mogelijk hersteld kan worden, bij voorbaat dank!

Wim Bak jr.

Deze site is puur ter informatie en dient geen enkel commercieel doel.

Teksten en af-beeldingen zijn voor informatieve doeleinden slechts na toestemming van de samensteller te gebruiken en telkens met vermelding van de herkomst (sommige afbeeldingen komen uit collecties van mede-verzamelaars)!

Er is een uiterste poging gedaan om van het materiaal dat niet in de eigen collectie aanwezig is, de bron/ herkomst aan te geven. Mocht dat in een enkel geval niet zo zijn, verzoek ik u contact op te nemen, zodat dit zo snel als mogelijk hersteld kan worden.
Inhoud:


Links naar interessante
sites
Nieuwe pagina:
Onbekend embleem
Klik op de onderstaande foto voor meer informatie over het Fort aan den Ham.
email me
Via de mail ontving ik dit bericht waar ik bij deze graag aandacht voor vraag.

Graag maken wij (Gerrit Kuipers (92, Roelofarendsveen) en Jan Kuipers (52, Leiden) u attent op de publicatie van ons boek Kennemers, Watermannen en Rijstvogels, dat (in romanvorm) de belevenissen beschrijft van Gerrit Kuipers en zijn drie broers in Nederlandse-Indie in de jaren 1946 t/m 1948. Zij waren alle vier oorlogsvrijwilligers. We zijn natuurlijk bijzonder trots op dit boek en denken dat het voor veel Indie-veteranen interessant is, omdat het het verhaal vertelt van meerdere bataljons (de bataljons waarin de vier broers dienden: 2-4RI (de Kennemers), 1-3RI (de Watermannen) en 4-8RI (de Glatiks of Rijstvogels), en zo een goed en redelijk volledig beeld geeft van wat zich in die jaren in de Oost heeft afgespeeld. Het boek heeft in onze gemeente al heel wat stof doen opwaaien, mede omdat het uitkwam tegelijjkertijd met de opening van de expositie Indiegangers uit de Gemeente Alkemade van het historische genootschap Oud Alkemade, waarbij wij nauw betrokken waren. (Uit deze kleine gemeente gingen meer dan 160 man naar Indonesie) Deze expositie duurt tot eind januari 2015 (zie hieronder voor meer gegevens over de expositie).

Het boek verschijnt in luxe-editie: 468 bladzijden met meer dan 130 gerestaureerde historische foto's op speciaal witglanzend papier. Het is bij Bol.com te bestellen, en kost Є 27,00

Met vriendelijke groeten, Gerrit en Jan Kuipers

Stichting Oud - Alkemade houdt sinds 7 september 2014 een tentoonstelling over de militairen die tussen 1945 en 1950, van uit de gemeente Alkemade, naar Nederlands - Indie zijn vertrokken. Ons museum aan de Saskia van Uylenburglaan 22 in Oude Wetering is geopend op zondagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur en op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur. De tentoonstelling is tot eind januari 2015 te bezoeken.