Informatie site over de Nederlandse strijdkrachten
in Nederlandsch Indië voor, tijdens en na de Politionele Acties.
Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
De site is het laatst bijgewerkt op: 28/8/2014
De opzet van deze site is informatie te geven over onze Nederlandse strijd krachten (Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine, w.o. de Mariniers Brigade en Koninklijk Nederlands Indisch Leger) in het voormalig Nederlands-Indië in de periode 1945-1950, door veteranen ook wel Het Vergeten Leger genoemd. De aandacht hier gegeven aan dit leger vloeit niet alleen voort uit een bijzonder grote belangstelling maar ook uit mijn onbegrenst respect voor allen die in het Indië van na 1945 hun zware taak op voortreffelijke wijze hebben uitgevoerd. Een taak opgelegd door de toenmalige regering die hen vervolgens op schandalige wijze in de steek heeft gelaten.

Een eerbetoon aan hen die werden geroepen!

Er wordt op deze site aandacht geschonken, in woord en beeld, aan de grote variatie van mouwemblemen (de zgn. 'Indië-schildjes'). Daar waar mogelijk wordt uitleg gegeven over de eventuele symboliek achter het ontwerp en sumier informatie gegeven over de desbetreffende eenheid.

In het hoofdstuk Geschiedenis en feiten wordt er informatie gegeven met betrekking tot gedenkboeken en periodieken maar ook achtergrondinformatie inzake historische feiten, slagorde en belangwekkende personen (veel onderwerpen nog 'in ontwikkeling...).

Alle getoonde voorwerpen zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig uit mijn eigen collectie.

Een compleet overzicht te geven is waarschijnlijk onmogelijk, het doel is een zo goed als mogelijk overzicht te bieden, met name als het gaat om de in Indië gedragen (mouw-)emblemen. Vandaar dat de site regelmatig zal worden aangepast en bijgewerkt, het is dan ook de moeite waard deze met enige regelmaat te bezoeken.
Veel dank aan degene die met allerlei vormen van hulp, materiaal en deskundigheid hebben bijgedragen aan de site, met name dank aan de heren
Jan Bleijenberg en Frans Scalé, zonder hen was dit resultaat niet mogelijk geweest!

Mochten er, ondanks de grote zorgvuldigheid, toch fouten in de informatie geslopen zijn,  meld mij dit alstublieft zodat het zo snel als mogelijk hersteld kan worden, bij voorbaat dank!

Wim Bak jr.

Deze site is puur ter informatie en dient geen enkel commercieel doel.

Teksten en af-beeldingen zijn voor informatieve doeleinden slechts na toestemming van de samensteller te gebruiken en telkens met vermelding van de herkomst (sommige afbeeldingen komen uit collecties van mede-verzamelaars)!

Er is een uiterste poging gedaan om van het materiaal dat niet in de eigen collectie aanwezig is, de bron/ herkomst aan te geven. Mocht dat in een enkel geval niet zo zijn, verzoek ik u contact op te nemen, zodat dit zo snel als mogelijk hersteld kan worden.
Inhoud:


Links naar interessante
sites
Nieuwe pagina:
Onbekend embleem
Klik op de onderstaande foto voor een overzicht van
de open dagen van Fort aan den Ham.
email me
Ereteken voor Orde en Vrede


Ingesteld bij Koninklijk Besluit No. 4 van 2 december 1947 (Nederlandse Staatscourant no 7 van 12 januari 1948). Het wordt toegekend aan militairen van de krijgsmacht die in het toenmalig Nederlands-Indië, dan wel Indonesie, en aangrenzende zeegebieden, tussen 3 september 1945  en 4 juni 1951 tenminste drie maanden in werkelijke dienst zijn geweest.
Oorspronkelijk liep de toekenningsdatum tot 27 december 1949 (de datum waarop de souvereiniteits overdracht plaats had). Eind jaren '80 begin jaren '90 is deze periode echter verruimd tot 4 juni 1951. Nederlandse troepen hebben namelijk nog tot die datum geholpen bij het overdragen van bestuurlijke functies aan Indonesisch personeel en bij het evacueren van personen die, na de overdracht, de republiek Indonesië wilden verlaten (de zgn Militaire Missie).

Het Ereteken kon ook aan burgerpersoneel worden toegekend, die zich in de gestelde periode  in het toenmalig Nederlands-Indië in militaire zin verdienstelijk hadden gemaakt.