Uitvoeringen:
A - B - C - D - E - F - G
B, C en E (ook) met aanduiding Z-BRIG
E: met koperen neushoorn op stof
Koperen neushoorn 
op eboniet.
Dankbetuiging Z-Brigade van de TTC Noord-Sumatra,
Generaal-Majoor P. Scholten
Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Z-Brigade
De Sumatraanse neushoorn (badak) is een dier dat gevreesd wordt door zijn wijze van aanvallen. Zolang het niet zelf aangevallen wordt is het dier niet agressief, maar valt een getergde neushoorn eenmaal aan dan verrast hij z'n tegenstander door zijn snelle en krachtige manier van attaqueren. De Brigade vereenzelfdigde zich met deze eigenschappen en verkoos een afwachtende neushoorn als hun embleem

BESCHIKKING NR 1362/GS 35.

1. Met verwijzing naar mijn rondschrijven van 11 Juli 1946 nr 283/GS 35, wordt mits deze goedkeuring verleend tot het doen vervaardigen en dragen van een korpsonderscheidingsteeken aan de Z-Brigade

2. De afbeelding en beschrijving van dit onderscheidingsteeken zijn hieronder afgebeeld

3. Aan den ontwerper van dit korpsonderscheidingsteeken kan een geldprijs ten bedrage van vijftig gulden N.I. courant, onder overlegging van een door den Korpscommandant ondertekende verklaring worden toegekend.

4. N.v.t.

De Legercommandant
o/l
De Chef van den Generale Staf

D.G. Buurman van Vreeden
Generaal-Majoor

Variant: geschilderd en achter een 'glazen' plaatje
Brigade opgericht: 21-11-1946 te Medan
Toegevoegd aan: T.T.C. Noord - Sumatra
Commandant: Generaal P. Scholten
Opgeheven:   eind 1949

Samenstelling:

Staf Z-Brigade
1e Bataljon 1e Regiment Infanterie 
3e Bataljon 3e Regiment Infanterie 
3e Bataljon 15e Regiment Infanterie 
1e Eskadron Pantserwagens 
Veld Artillerie IV 
7e Afdeling Veldartillerie 
9e Afdeling Veldartillerie 
1e Genieveldcompagnie 
Infanterie IV 
Generaal-Majoor KNIL P. Scholten