Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uniform' (<Fr), I bn., een-, gelijkvormig, algemeen geldig. II. zn. o. en v. (m.) (-en), gelijke kledij, dracht voor een bepaalde catagorie van personen, in 't bijz. voor militairen.
 
Zo luidt de definitie van het woord volgens de Van Dale. In Nederlands Indie ging deze definitie vrijwel niet op. Kleding die daar werd gedragen had over het algemeen, binnen kleine verbanden, wel enige gelijkenis maar het leger als geheel ging zeker niet uniform gekleed (dit met nadrukkelijke uitzondering van de Mariniers Brigade).
 
Niet verbazingwekkend,  Nederland zelf was nog maar net  bevrijd van vijf jaar onderdrukking.  Er werden prioriteiten gesteld en de uniforme kleding van het leger zal daarbij niet hoog op de lijst hebben gestaan. Het mag als een hele prestatie worden beschouwd dat men in staat was een dergelijke strijdmacht op de been te brengen.
 
Op de boot naar Indie ging men nog keurig in Battle Dress (naar Engels/Canadees model) echter aan boord werd het warme en voor de tropen ongeschikte uniform verwisseld voor tropenkleding. En die kleding kon uit verschillende hoeken komen: Brits, Australisch of Amerikaans.  Zelfs kleding oorspronkelijk bestemd voor Brits-Indische troepen werd gebruikt. Van diverse kanten is ook bevestigd dat zelfs kleding oorspronkelijk bedoelt voor het Duitse Africa Korps (vanzelfsprekend zonder 'vogeltje'), in Indië is gedragen, dit gold ook voor het gebruik van Duitse wapens. Dit laatste niet zozeer vanuit dienstverstrekking maar veelal vanuit het verzet waar ook gebruik gemaakt werd van buit gemaakte Duitse wapens.
 
Dit biedt voor de verzamelaar de kans om op verantwoorde wijze creatief te zijn. De belangrijkste informatiebron voor deze creativiteit is fotomateriaal, veelal in gedenkboeken. Zolang de kleding e.d. van voor 1950 is, is er veel mogelijk.
 
Op de volgende pagina's worden diverse items getoond waarbij de zekerheid bestaat dat deze ook daadwerkelijk de tropenzon hebben gezien in Indie in de  periode 1945 - 1950.
 
Hier volgt aandacht voor uniformen en rangonderscheidingen en diverse andere zaken die op welke wijze dan ook behoren tot de militaire kledij.
Volgende pagina:
Klik hier voor de volgende items (of vervolg via 'Volgende pagina ')
 
- Schuifpassanten/rangonderscheidingstekens KNIL
- Schuifpassanten/rangonderscheidingstekens KL
- Dienst Leger Contact
 
- Uniformen KNIL
- Uniformen ML-KNIL
- Uniformen KL
- Uniformen Mariniers Brigade