Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A - C - D - E
D: schild in vorm van mouwleeuw
E: op zwart schild met letter T

De tijger is de koning van de jungle en symbool voor durf en aanvalskracht. Het was voorspelbaar dat de T-Brigade, die in maart 1946 uit Malakka te Semarang arriveerde, al snel de Tijgerbrigade werd genoemd en zodoende als embleem een tijgerkop in frontaanzicht koos.

Op patrouille nabij de demarcatielijn hebben leden van de T-Brigade, ter herkenning, een rode armband gedragen v.v. de letter 'T'.
(informatie uit 'Op inspectie' door generaal  mr H.J. Kruls, 
Amsterdam 1947, blz. 65)
Variatie geborduurd op suede
Klik hier voor het 
Gedenkboek
T - Brigade
T.G.M. Hulst
6 december 1927 - 2 maart 1949
Losse, koperen Tijger-kop, aan de achterzijde ooit voorzien van (waarschijnlijk) kleine buiglippen/pinnen. Afmeting: 4.1 x 3.7 cm
Sterke gelijkenis met de tijger kop die vanaf 11 januari 1947 (No 38) tot en met 24 april 1948 (No 104) op de voorpagina van het week-blad van de Brigade, 'De Tijger' verscheen
Klein embleem waarvan de betekenis mij  niet bekend is.
Opgericht: 15-01-1946 te Malakka 
Toegevoegd aan T.T.C Midden - Java 
Actiegebied(en) Semarang, Salatiga, Jogjakarta 
Commandant(en): Kolonel S. de Waal              15-01-1946 / 16-02-1946 
        Kolonel D.R.A. van Langen   16-02-1946 / 16-12-1949 
Opgeheven 16-12-1949 

Samenstelling:
Staf T-Brigade 
5e Bataljon 5e Regiment Infanterie 
2e Bataljon 6e Regiment Infanterie 
2e Bataljon 7e Regiment Infanterie 
2e Bataljon 13e Regiment Infanterie 
1e Bataljon 15e Regiment Infanterie 
1e Bataljon Regiment Stoottroepen 
5e Bataljon Regiment Stoottroepen 
3e Eskadron Vechtwagens 
2e Eskadron Pantserwagens 
1e Afdeling Veldartillerie 
Veld Artillerie V 
5e Genieveldcompagnie 
31e Hulpverbandplaatsafdeling 
Leger Technische Dienst Werkplaats 70 
Leger Technische Dienst Hulpwerkplaats 561 
Leger Technische Dienst Hulpwerkplaats 621 
Leger Technische Dienst Hulpwerkplaats 643 
19e Veldbakkerij 
2-2 Regiment Veldartillerie 
2-12 Regiment Veldartillerie 

Soldaat der 1e klasse W. de Klerk
Als OVW'er ingedeeld bij 2-6 R.I. 

Foto collectie Gijs de Klerk
Stoffen variant van de A-uitvoering
Generaal Meyer, TTC Midden-Java, ontvangt het gedenkboek van de brigade uit handen van kolonel Van Langen.
Een deputatie van de T-Brigade heeft op 22 en 23 oktober 1948 aan verschillende autoriteiten in Batavia een exemplaar van het onlangs in druk verschenen gedenkboek dezer Brigade ter hand gesteld. Vrijdagsmorgens bezocht de delegatie dr. van Mook, Raden Abdul Kadir Widjojoatmodjo, vice-admiraal A.S. Pinke en gen.maj. Buurman van Vreeden. Zaterdagmorgen ontvingen luit.gen. Spoor en gen.maj. J.J. Mojet een exemplaar van het gedenkboek. Het hoofd van de deputatie van de T-Brigade, maj. H. Vaassens, gaf een kort overzicht van de Brigade-geschiedenis, zoals deze in het gedenkboek "Tussen Sawahs en Bergen" is vastgelegd in artikelen en foto's. Hij verklaarde hoe een door de burgerij van alle landaarden gevormd fonds het mogelijk maakte, dat alle militairen van de Brigade een exemplaren van hun gedenkboek zullen ontvangen. De medewerking van de burgerij trof de legercommandant als een duidelijk bewijs van waardering voor het werk van de Brigade, het mooiste werk, dat een Leger kan verrichten, het brengen van orde, rust en recht. Gen. Spoor aanvaardde dit gedenkboek met dank als een kostbare herinnering. "Het komt naast mijn bed te liggen en ik ga het lezen van A tot Z". Na overhandiging van het boek ontspon zich een geanimeerd gesprek tussen de legercommandant en de deputatieleden, waaronder de majoor Ds. A.H. Brouwer, die de leiding heeft gehad bij de samenstelling van het gedenkboek de 2e Lt. P. Melse, de sergeant-majoor van het KNIL W. Scheffer en de huzaar 1e klasse A. van Valen.
Militair (naam onbekend) van 2-6 R.I., Sepatoe Roesak