Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Genie
14e Genie
Veldcie KL
156.
16e Leger
Genie Cie KL
157.
41e Genie
Veldcie KL
159.
153.
3e Veldcie Genie KL
158.
18e Cie
Legergenietroepen KL
Aan- en afvoertroepen
3e Electr. Mech. Peleton
181.
Korps Vaartuigendienst
KNIL/KL
Verbindingstroepen
182.
Luchtverplegingstroepen
KNIL/KL
183.
42e Zelfst. Inf. Brig.
Verb. Afd. KL
184.
43e Zelfs. Inf. Brig.
Verb. Afd. KL
178.
36e  Cie  A.A.T.
KL
180.
43e Cie  A.A.T.
KL
163.
2e Genie
Parkcie KL
162.
Cie. Mech.
Uitrusting KNIL/KL
171.
18e Cie  A.A.T.
KL
166.
4e Cie. A.A.T.
KL
Volgende pagina
Terug naar:
START PAGINA
EMBLEMEN
177.
33e Cie  A.A.T.
KL
180b.
170.
43e Cie  A.A.T. 
KL
Nieuw Guinea det.
17e Cie  A.A.T.
KL
155.
8e  Veldcie Genie KL
1640.
165.
2e Cie  A.A.T.
KL
7e Cie  A.A.T.
KL
167.
172.
23e Cie  A.A.T. KNIL
176.
30e Cie  A.A.T.
KL
154.
6e  Veldcie Genie KL
160.
161.
42e Genie
Veldcie KL
43e Genie
Veldcie KL
Embleem
(nog) niet 
aanwezig
168.
169.
14e Cie  A.A.T.
KL
15e Cie  A.A.T.
KL
173.
25e Cie  A.A.T.
3e Pel KNIL
174.
42e Cie  A.A.T.
KL
Embleem
(nog) niet 
aanwezig
175.
28e Cie  A.A.T. KNIL
164.
43e Brigade
Parkcie KL
151.
Genietroepen
Algemeen
152.
2e Veldcie Genie
KNIL
179.
37e Cie  A.A.T.
KL
1530.
4e Veldcie
Genie KL
Aan-en afvoertroepen
Verbindingstroepen
Dienstvak, belast met het uitvoeren van transporten, die niet door de interne vervoersmiddelen van de eenheid konden worden uitgevoerd. De eerste acht compagnieën AAT, genummerd 2, 4, 7 en 14 tot en met 18 Cie AAT waren eenheden van OVW'ers en kwamen naar Indië als Calmeyereenheden. Daarna kwam met de C-Divisie het 1 Bataljon Aan- en Afvoertroepen, bestaande uit vier compagnieën, aangeduid als 1-1 tot en met 4-1 A.A.T. Vervolgens kwam met de D-Divisie het 2 Bat. A.A.T., de compagnieën van dit bataljon zijn zelfstandig ingezet en werden genummerd als 30 tot en met 33 Cie. A.A.T. Daarna arriveerden 34 tot en met 37 Cie. A.A.T. van de E-Divisie en tenslotte met de F-, G- en H-Brigade respectievelijk 41, 42 en 42 Cie. A.A.T.
De eerste eenheden van de genie, uitgezonden als Calmeyereenheden* bestonden uit OVW'ers. Het waren 3 tot en met 6 Genieveldcompagnie (Gn. VeldCie). de 1 en 2 Gn. VeldCie. behoorden tot het KNIL. De benaming van deze eenheden luidt soms anders, ze werden ook Veldcompagnie Genie(troepen), Compagnie Genie(troepen) of Divisie-Pionier-compagnie genoemd. De 16 Compagnie Legergenietroepen, ook wel Leger-pioniercompagnie genoemd, behoorde ook tot de Calmeyereenheden.
Vervolgens kwam met de C-Divisie het 1 Bataljon Genie mee, dit omvatte de 1 Genie ParkCie. en 11, 12 en 13 Gn. VeldCie. Met de D-Divisie kwamen 2 Genie ParkCie. en 8, 9 en 10 Gn.VeldCie. als losse onderdelen, dus niet in divisieverband. Met de E-Divisie 3 Genie ParkCie., 18 Cie Leger Genie, een Compagnie Mechanische Uitrusting en 14 en 15 Genie VeldCie. Met de F-, G- en H-Brigade arriveerden tenslotte de 41, 42 en 43 Genie VeldCie en 41 en 43 Genie ParkCie. Ook zijn er nog een aantal losse pelotons uitgezonden.

*Eenheden die in 1946 werden uitgezonden om, samen met de Lichte Infanterie Brigades, nieuwe brigades te formeren. Het plan voor de uitzending was opgesteld door de kolonel M.R.H. Calmeyer, n.a.v. een dienstreis waaruit was gebleken dat de militaire taak die stond te wachten, te zwaar zou zijn voor de LIB' s.