Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Herinnerings- en jaarboeken
1.    Soldaat overzee. H.L. Smit. Hengelo 1948
2.    Tussen sawahs en bergen, Het leven van de soldaat in de Tijger-Brigade
3.    Voor recht en vrijheid (Eerste jaarboek U-Brigade), Batavia 1947
4.    Vademecum der U-Brigade (Uitgegeven n.a.v. twee-jarig bestaan). Padang 1948
5.    Een jaar W-Brigade. Uitgegeven ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan. Tjiandjoer 1947
6.    De W van Willem. Kroniek van een Brigade. H.J. Neuman. Semerang 1947
7.    Herinneringsalbum 1e Infanterie Brigadegroep C-Divisie 7-December. Leiden 1947
8.    Oost-Java. Gedenkboek der 4e Infanterie-Brigade. Tilburg 1947
9.    118 jaar Jagers Tilburg 1947
10   Strijd en opbouw. 119 jaar Jagers. Tilburg 1948
11   120 jaar Jagers. Van Preanger naar Bantam. Tilburg 1949
12   Bataljonsgedenkboek 421e Bataljon Garde Regiment Jagers. Rotterdam 1949
13   Van Arnhem tot de Poentjak. Herinneringen aan het 412e Bataljon    
       Garderegiment Prinses Irene. 's Gravenhage 1951
14   Ambassadeur titulair. Samengesteld door en voor het 434e Bataljon Garderegiment Prinses Irene
       (7e Bataljon). Delft 1952
15   Jaarboek III-I R.I. Delft 1952
16   Het fiere eendje. Gedenkboek 4-I R.I. 's Gravenhage 1950
17   402 Bataljon Infanterie. Maastricht 1950
18   Een bataljon trok voorbij. De belevenissen van een O.V.W. - bataljon 1944-1948 (1-3 R.I.) Maastricht 1950
19   Met 3-3 R.I. in de tropen. Korpsgeschiedenis 3-3 R.I. Medan 1949
20   Gedenkboek 1-4 R.I. De belevenissen van 'De Valken' in de jaren 1945-1948.   Breda 1952
21   Tussen Assen en Lahat. 4de Bataljon - 4de Regiment Infanterie. Breda 1950
22   1e Bataljon - 5e Regiment Infanterie. Gedenkboek 1945-1948. Goes 1951
23   Zo was het. Gedenkboek 3-5 R.I.. Nijmegen-Beek 1951
24   Rond Smeroe en Kawi. Gedenkboek van het vierde Bataljon Vijfde Regiment  Infanterie. Amsterdam 1951
25   Awas. pijp-pijp datang! Gedenkboek geschreven door en voor de manschappen van 5-5 R.I. Amsterdam 1950
26   Dat was 423. Leven en werken van het 423 Bataljon op Oost-Java.  Heiloo 1951
27   Vijf-zes. Hoe het reilde en zeilde. Echt 1951
28   3-7 R.I. op Midden-Java. Gedenkboek van een Bataljon van de Koninklijke Landmacht te velde.
29   Vier-acht op wacht.
30   Friesland was hier. De lotgevallen van 1-9 R.I. Bataljon Friesland 1945-1948. Leeuwarden 1950
31   J.N.C. Portielje: Wij trokken naar Solo. Gedenkboek 4-9 R.I.
32   Belevenissen van 5-9 R.I. in Indie
33   Wij gingen naar Indie (2-10 R.I.) 's Gravenhage 1950
34   2-10 R.I. 1945-1949. 's Gravenhage 1949
35   Herinnerings-album 5-10 R.I. ...Achter de Sinabun scheen de zon. Woerden 1950
36   Bataljon 5-11 R.I. Tegelen 1950
37   Bren naar voren, partisanen! Het O.V.W.-Bataljon 1-12 R.I. op Java. Groningen 1949
38   Tiga doeabelas. Gedenkboek 3-12 R.I. Groningen 1949
39    L.G.W. van de Vrande: Ons groot avontuur. Met 2-14 R.I. Bataljon 'Zeeland'  naar Indie. Tilburg 1948
40   Djokkjakarta. (1-15 R.I.) Tilburg 1948 
41   Gedenkboek Tweede Mitrailleur-bataljon 1947-1950. Druten 1951
42   Het eerste Eskadron Pantserwagens Regiment Huzaren van Boreel  10 Januari 1946 - 22 October 1949.
      Amsterdam 1949
43   Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van het 6e Eskadron Pantserwagens
        Regt. Huzaren van Boreel. Amsterdam 1948
44   Ons Eskadron. Gedenkboek van het Derde Eskadron van de Tweede Afdeling Regiment  Huzaren van Boreel. 
       Haarlem 1950
45   5e Esk. Vew.- 1e Esk. Paw. 1947-1950. Nijkerk 1950
46   G.H.O de Wit en B. de Jong: Binnen twintig minuten gereed. Het 6e Eskadron  vechtwagens. 's Gravenhage 1977
47   Rapport uit Porrong. Met het 8e Eskadron Vechtwagens naar Oost-Java.  's Gravenhage 1977
48   Gedenkboek 43 Zelfstandige Verkenningseskadron. Z.p. z.j. 
49   J.P. Willeumier: 7e Afdeling Veldartillerie 1946-1949. Z.p. z.j.
50   Foto album 2-2 R.V.A. Foto-album ter herinnering aan de 3 jaar tropendienst aangeboden door
        Welzijnsverzorgingsdienst 2-2 R.V.A. in de tropen. Z.p. z.j.
51   Artillerievuur in de tropen. Het boek met zijn herinneringen aan het 8e Regiment Veldartillerie ingedeeld bij de
        3e Inf. Brig. Gr. - C Divisie '7 December'   's  Gravenhage z.j.
52   J. van Binsbergen: 3-41 R.V.A. in de tropen. Z.p. 1951 
53   Pioniers overzee. De geschiedenis van het Bataljon Genietroepen van de Eerste Divisie '7 December' (C Divisie)
       1945-1950 Z.p., z.j.
54   2e GenieParkCie. te Bandoeng-Batavia-Semerang-Purwokerto-Tegal-Djocja-Solo en Magelang. Z.p., z.j.
55   Awas 515. Herinneringen aan de zwerftochten der 6e GenieVeldcompagnie verteld door verschillende leden
        van dit onderdeel  Z.p., z.j.
56   Herinneringsboek der 14e GenieVeldCompagnie Januari 1948 tot juni 1950.      
57   Herinneringsalbum Verbindingsafd. 1 Div. 7 Dec. Z.p., z.j. 
58   D. Hendrikse: Tropenrit 15 A.A.T. Z.p. 1950
59   Dwars door Zuid-Sumatra. 16e Cie A.A.T. Hengelo 1951
60   Met 35 A.A.T. op Noord-Sumatra. Enkhuizen z.j.
61   37 A.A.T. Een jaar in de tropen. Enkhuizen 1949
62   42 A.A.T. in Indonesie. De 42e Cie Aan- en Afvoertroepen overzee. Z.p., z.j. 
63   Gedenkboek 4 L.V.T. Soldaat langs de strip. Z.p., z.j. 
64   Gadjah Merah op Bali en Lombok
  
 
 
 
Terug naar
FOTO-GALERIJ